HP notebook 6 Cell Battery Presario CQ40, CQ50, CQ71, CQ61, Pavilion dv4, dv5, dv6, dm1

Уведомете ме при наличие
Уведомете ме при наличие на продукта
Вашата молба е приета!

Ще получите уведомление веднага щом продуктът е отново на склад на предоставените от вас контакти
Вашият E-Mail
Актуалност
- Задължително за попълване
Проверка...
Vendor code: KS524AA
Не е наличен
89 лв

Съвместими партидни номера HP COMPAQ :

462889-121, 462889-421, 462890-151, 462890-161, 462890-251, 462890-541, 462890-751, 462890-761, 482186-003, 484170-001, 484170-002, 484171-001, 485041-001, 485041-003, 487296-001, 487354-001, 497694-001, 498482-001, EV06055, HSTNN-CB72, HSTNN-CB73, HSTNN-DB72, HSTNN-DB73, HSTNN-IB72, HSTNN-IB73, HSTNN-LB72, HSTNN-LB73, HSTNN-UB72, HSTNN-UB73, HSTNN-XB72, HSTNN-XB73, KS524AA

Presario CQ40, CQ50, CQ71, CQ61, Pavilion dv4, dv5, dv6, dm1

Съвместими партидни номера HP COMPAQ :

462889-121, 462889-421, 462890-151, 462890-161, 462890-251, 462890-541, 462890-751, 462890-761, 482186-003, 484170-001, 484170-002, 484171-001, 485041-001, 485041-003, 487296-001, 487354-001, 497694-001, 498482-001, EV06055, HSTNN-CB72, HSTNN-CB73, HSTNN-DB72, HSTNN-DB73, HSTNN-IB72, HSTNN-IB73, HSTNN-LB72, HSTNN-LB73, HSTNN-UB72, HSTNN-UB73, HSTNN-XB72, HSTNN-XB73, KS524AA,

HP G60-200,
HP HDX16-1140US,
HP HDX X16-1300,
HP Pavilion HDX16t,
HP Pavilion dv4,
HP Pavilion dv4-1000,
HP Pavilion dv4i,
HP Pavilion dv5/CT,
HP Pavilion dv5t,
HP Pavilion dv5t-1000,
HP Pavilion dv5z,
HP Pavilion dv5z-1000,
HP Pavilion dv6t,
HP Pavilion dv6t-1000,
HP Pavilion dv6t-1100,
HP Pavilion dv6z,
HP Pavilion dv6z-1000,
HP Presario CQ50-100

HP G61 Series,
HP G70-100 Series,
HP G71 Series,
HP Pavilion G50-100 Series,
HP Pavilion G60-100 Series,
HP Pavilion HDX X16-1000 Series,
HP Presario G50 Series,
HP Presario HDX16 Series

HP Pavilion G60 Series
Pavilion G60-230US

HP Pavilion G70 Series
Pavilion G70-250us

HP Pavilion dv5-1000 Series
Pavilion dv5-1000ea, Pavilion dv5-1000us, Pavilion dv5-1001au,
Pavilion dv5-1001ax, Pavilion dv5-1001tu, Pavilion dv5-1001tx,
Pavilion dv5-1002au, Pavilion dv5-1002ax,Pavilion dv5-1002nr,
Pavilion dv5-1002tx,Pavilion dv5-1002us, Pavilion dv5-1003ax,
Pavilion dv5-1003cl, Pavilion dv5-1003nr,Pavilion dv5-1003tx,
Pavilion dv5-1004ax,Pavilion dv5-1004nr, Pavilion dv5-1004tx,
Pavilion dv5-1005ax, Pavilion dv5-1005ef, Pavilion dv5-1005eg,
Pavilion dv5-1005em, Pavilion dv5-1005tx, Pavilion dv5-1006ax,
Pavilion dv5-1006tx, Pavilion dv5-1007ax, Pavilion dv5-1007ca,
Pavilion dv5-1007cl,Pavilion dv5-1007ef, Pavilion dv5-1007tx,
Pavilion dv5-1008ax, Pavilion dv5-1008ca,Pavilion dv5-1008ea,
Pavilion dv5-1008tx,Pavilion dv5-1009ax, Pavilion dv5-1009ea,
Pavilion dv5-1009tx,Pavilion dv5-1010ea,Pavilion dv5-1010ef,
Pavilion dv5-1010eg,Pavilion dv5-1010et, Pavilion dv5-1010tx,
Pavilion dv5-1010us, Pavilion dv5-1011ea,Pavilion dv5-1011tx,
Pavilion dv5-1012ea, Pavilion dv5-1012tx, Pavilion dv5-1013tx,
Pavilion dv5-1014tx, Pavilion dv5-1015ea,Pavilion dv5-1015nr,
Pavilion dv5-1015tx, Pavilion dv5-1016tx, Pavilion dv5-1017nr,
Pavilion dv5-1017tx, Pavilion dv5-1018tx,Pavilion dv5-1019tx,
Pavilion dv5-1020el,Pavilion dv5-1020et, Pavilion dv5-1020tx,
Pavilion dv5-1021tx, Pavilion dv5-1022el, Pavilion dv5-1022tx,
Pavilion dv5-1023tx, Pavilion dv5-1024el, Pavilion dv5-1024tx,
Pavilion dv5-1025tx, Pavilion dv5-1026tx,Pavilion dv5-1027tx,
Pavilion dv5-1028ca,Pavilion dv5-1028tx, Pavilion dv5-1029tx,
Pavilion dv5-1030ef, Pavilion dv5-1030el,Pavilion dv5-1030ep,
Pavilion dv5-1030es, Pavilion dv5-1030tx, Pavilion dv5-1031tx,
Pavilion dv5-1032el, Pavilion dv5-1032tx,Pavilion dv5-1033tx,
Pavilion dv5-1034ca,Pavilion dv5-1034el, Pavilion dv5-1034tx,
Pavilion dv5-1035tx, Pavilion dv5-1036tx,Pavilion dv5-1037tx,
Pavilion dv5-1038tx,Pavilion dv5-1039tx, Pavilion dv5-1040ec,
Pavilion dv5-1040ee, Pavilion dv5-1040eg,Pavilion dv5-1040eh,
Pavilion dv5-1040ep,Pavilion dv5-1040er, Pavilion dv5-1040et,
Pavilion dv5-1040ew, Pavilion dv5-1040ez, Pavilion dv5-1040tx,
Pavilion dv5-1041tx,Pavilion dv5-1042tx, Pavilion dv5-1043tx,
Pavilion dv5-1044ca, Pavilion dv5-1044tx,Pavilion dv5-1045tx,
Pavilion dv5-1046tx,Pavilion dv5-1048er, Pavilion dv5-1050ei,
Pavilion dv5-1050ek, Pavilion dv5-1050er,Pavilion dv5-1050es,
Pavilion dv5-1060ec,Pavilion dv5-1060ee, Pavilion dv5-1060ew,
Pavilion dv5-1070ec, Pavilion dv5-1070ee, Pavilion dv5-1070er,
Pavilion dv5-1070es, Pavilion dv5-1070ew, Pavilion dv5-1080eh,
Pavilion dv5-1080ei, Pavilion dv5-1080el, Pavilion dv5-1087eo,
Pavilion dv5-1090es, Pavilion dv5-1093xx, Pavilion dv5-1094eo,
Pavilion dv5-1094xx,Pavilion dv5-1095eo,Pavilion dv5-1096xx,
Pavilion dv5-1098xx, Pavilion dv5-1099xx, Pavilion dv5-1100


HP Pavilion dv6 Series
Pavilion dv6-1000et, Pavilion dv6-1001tx,Pavilion dv6-1001xx,
Pavilion dv6-1002tx, Pavilion dv6-1003tx, Pavilion dv6-1004tx,
Pavilion dv6-1005ea, Pavilion dv6-1005ez, Pavilion dv6-1005tx,
Pavilion dv6-1006tx, Pavilion dv6-1007tx, Pavilion dv6-1008tx,
Pavilion dv6-1009el,Pavilion dv6-1009tx,Pavilion dv6-1010ea,
Pavilion dv6-1010ed, Pavilion dv6-1010et, Pavilion dv6-1010tx,
Pavilion dv6-1011tx, Pavilion dv6-1012tx,Pavilion dv6-1013ea,
Pavilion dv6-1013tx,Pavilion dv6-1016ez, Pavilion dv6-1018el,
Pavilion dv6-1020ec, Pavilion dv6-1020ed,Pavilion dv6-1020ei,
Pavilion dv6-1020ej,Pavilion dv6-1020ek, Pavilion dv6-1020el,
Pavilion dv6-1020eq, Pavilion dv6-1020et,Pavilion dv6-1022el,
Pavilion dv6-1023ef,Pavilion dv6-1023em, Pavilion dv6-1025ef,
Pavilion dv6-1025ei, Pavilion dv6-1025ez, Pavilion dv6-1027ef,
Pavilion dv6-1030ca,Pavilion dv6-1030ec, Pavilion dv6-1030ed,
Pavilion dv6-1030ef, Pavilion dv6-1030em,Pavilion dv6-1030eo,
Pavilion dv6-1030eq,Pavilion dv6-1030us, Pavilion dv6-1038ca,
Pavilion dv6-1040eb, Pavilion dv6-1040ed,Pavilion dv6-1040ei,
Pavilion dv6-1040ej,Pavilion dv6-1040ek, Pavilion dv6-1040el,
Pavilion dv6-1040ev, Pavilion dv6-1040ez,Pavilion dv6-1042el,
Pavilion dv6-1044el,Pavilion dv6-1045ee, Pavilion dv6-1045ei,
Pavilion dv6-1045eo, Pavilion dv6-1045ez,Pavilion dv6-1046el,
Pavilion dv6-1050ef,Pavilion dv6-1050ei, Pavilion dv6-1050en,
Pavilion dv6-1050eo, Pavilion dv6-1050ep,Pavilion dv6-1050et,
Pavilion dv6-1050us,Pavilion dv6-1053cl, Pavilion dv6-1055ee,
Pavilion dv6-1056el, Pavilion dv6-1058el,Pavilion dv6-1060el,
Pavilion dv6-1060eo,Pavilion dv6-1060es, Pavilion dv6-1060ev,
Pavilion dv6-1062el, Pavilion dv6-1066el,Pavilion dv6-1068el,
Pavilion dv6-1070eo,Pavilion dv6-1080el, Pavilion dv6-1080eq,
Pavilion dv6-1080es, Pavilion dv6-1090eo,Pavilion dv6-1090es,
Pavilion dv6-1099ef, Pavilion dv6-1100eo, Pavilion dv6-1100es,
Pavilion dv6-1100so, Pavilion dv6-1100ss, Pavilion dv6-1100sv,
Pavilion dv6-1101au, Pavilion dv6-1101ax, Pavilion dv6-1101so,
Pavilion dv6-1101tu, Pavilion dv6-1101tx, Pavilion dv6-1102au,
Pavilion dv6-1102ax, Pavilion dv6-1102tu, Pavilion dv6-1102tx,
Pavilion dv6-1103au, Pavilion dv6-1103ax, Pavilion dv6-1103ee,
Pavilion dv6-1103ei, Pavilion dv6-1103eo, Pavilion dv6-1103tu,
Pavilion dv6-1103tx, Pavilion dv6-1104au, Pavilion dv6-1104ax,
Pavilion dv6-1104tu, Pavilion dv6-1104tx, Pavilion dv6-1105au,
Pavilion dv6-1105ax, Pavilion dv6-1105ee, Pavilion dv6-1105ei,
Pavilion dv6-1105eo, Pavilion dv6-1105es, Pavilion dv6-1105sl,
Pavilion dv6-1105tu, Pavilion dv6-1105tx, Pavilion dv6-1106au,
Pavilion dv6-1106ax, Pavilion dv6-1106tx, Pavilion dv6-1107au,
Pavilion dv6-1107ax, Pavilion dv6-1107el, Pavilion dv6-1107tx,
Pavilion dv6-1108au, Pavilion dv6-1108ax, Pavilion dv6-1108ca,
Pavilion dv6-1108tx, Pavilion dv6-1109au, Pavilion dv6-1109ax,
Pavilion dv6-1109tx, Pavilion dv6-1110ec, Pavilion dv6-1110eg,
Pavilion dv6-1110eh, Pavilion dv6-1110ej, Pavilion dv6-1110el,
Pavilion dv6-1110eo, Pavilion dv6-1110eq, Pavilion dv6-1110es,
Pavilion dv6-1110et, Pavilion dv6-1110ez, Pavilion dv6-1110ss,
Pavilion dv6-1110tx, Pavilion dv6-1111tx, Pavilion dv6-1112tx,
Pavilion dv6-1113tx, Pavilion dv6-1114tx, Pavilion dv6-1115ee,
Pavilion dv6-1115ei, Pavilion dv6-1115es, Pavilion dv6-1115et,
Pavilion dv6-1115ez, Pavilion dv6-1115tx, Pavilion dv6-1116el,
Pavilion dv6-1116tx, Pavilion dv6-1117el, Pavilion dv6-1117es,
Pavilion dv6-1117tx, Pavilion dv6-1118el, Pavilion dv6-1118tx,
Pavilion dv6-1119el, Pavilion dv6-1119tx, Pavilion dv6-1120ec,
Pavilion dv6-1120ef, Pavilion dv6-1120eg, Pavilion dv6-1120eh,
Pavilion dv6-1120ei, Pavilion dv6-1120ej, Pavilion dv6-1120ek,
Pavilion dv6-1120el, Pavilion dv6-1120eo, Pavilion dv6-1120eq,
Pavilion dv6-1120er, Pavilion dv6-1120es, Pavilion dv6-1120et,
Pavilion dv6-1120ez, Pavilion dv6-1120sa, Pavilion dv6-1120sf,
Pavilion dv6-1120sk, Pavilion dv6-1120sl, Pavilion dv6-1120tx,
Pavilion dv6-1121tx, Pavilion dv6-1122tx, Pavilion dv6-1122us,
Pavilion dv6-1123ee, Pavilion dv6-1123tx, Pavilion dv6-1124ca,
Pavilion dv6-1124tx, Pavilion dv6-1125ee, Pavilion dv6-1125ef,
Pavilion dv6-1125el, Pavilion dv6-1125eo, Pavilion dv6-1125er,
Pavilion dv6-1125et, Pavilion dv6-1125sf, Pavilion dv6-1125tx,
Pavilion dv6-1126el, Pavilion dv6-1126tx, Pavilion dv6-1127cl,
Pavilion dv6-1127ee, Pavilion dv6-1127el, Pavilion dv6-1127tx,
Pavilion dv6-1128tx, Pavilion dv6-1129tx, Pavilion dv6-1130ec,
Pavilion dv6-1130eg, Pavilion dv6-1130eh, Pavilion dv6-1130ei,
Pavilion dv6-1130ek, Pavilion dv6-1130el, Pavilion dv6-1130eo,
Pavilion dv6-1130eq, Pavilion dv6-1130es, Pavilion dv6-1130et,
Pavilion dv6-1130sa, Pavilion dv6-1130tx, Pavilion dv6-1131sa,
Pavilion dv6-1131tx, Pavilion dv6-1132sa, Pavilion dv6-1132tx,
Pavilion dv6-1133eg, Pavilion dv6-1133et, Pavilion dv6-1133sa,
Pavilion dv6-1133tx, Pavilion dv6-1134ca, Pavilion dv6-1134tx,
Pavilion dv6-1135ei, Pavilion dv6-1135ek, Pavilion dv6-1135et,
Pavilion dv6-1135ez, Pavilion dv6-1135tx, Pavilion dv6-1136tx,
Pavilion dv6-1138ca, Pavilion dv6-1140ea, Pavilion dv6-1140ec,
Pavilion dv6-1140ed, Pavilion dv6-1140ef, Pavilion dv6-1140eg,
Pavilion dv6-1140ei, Pavilion dv6-1140ej, Pavilion dv6-1140ek,
Pavilion dv6-1140el, Pavilion dv6-1140eo, Pavilion dv6-1140eq,
Pavilion dv6-1140es, Pavilion dv6-1140et, Pavilion dv6-1140ez,
Pavilion dv6-1145eg, Pavilion dv6-1148ca, Pavilion dv6-1149eg,
Pavilion dv6-1149et, Pavilion dv6-1150ec, Pavilion dv6-1150ed,
Pavilion dv6-1150ei, Pavilion dv6-1150el, Pavilion dv6-1155ei,
Pavilion dv6-1157ez, Pavilion dv6-1160ed, Pavilion dv6-1160eg,
Pavilion dv6-1160ei, Pavilion dv6-1160ej, Pavilion dv6-1160en,
Pavilion dv6-1170ed, Pavilion dv6-1170eg, Pavilion dv6-1170eo,
Pavilion dv6-1170es, Pavilion dv6-1180ed, Pavilion dv6-1180ej,
Pavilion dv6-1180eo, Pavilion dv6-1180es, Pavilion dv6-1185eo,
Pavilion dv6-1190eg, Pavilion dv6-1190en, Pavilion dv6-1190eo,
Pavilion dv6-1199ee, Pavilion dv6-1199eg, Pavilion dv6-1200,
Pavilion dv6-1300, Pavilion dv6-2000

COMPAQ
Compaq PresarioCQ40,
Compaq PresarioCQ40-305AU,
Compaq PresarioCQ40-313AX,
Compaq PresarioCQ40-315AX,
Compaq PresarioCQ45,
Compaq PresarioCQ45-306TX,
Compaq PresarioCQ45-307TX,
Compaq PresarioCQ50,
Compaq PresarioCQ61,
Compaq PresarioCQ61-100,
Compaq PresarioCQ61-200,
Compaq PresarioCQ61-300,
Compaq PresarioCQ71,
Compaq PresarioCQ71-100,
Compaq PresarioCQ71-200,
Compaq PresarioCQ71-300

Compaq Presario CQ60-100Series,
Compaq Presario CQ70Series,
Compaq Presario CQ70-100Series

Compaq Presario CQ60Series
Presario CQ60-419WM, Presario CQ60-202TX,
Presario CQ60-204TU, Presario CQ60-208TX,
Presario CQ60-400

ПроизводителHP
Вид батерияОригинална
Батерия лаптоп6 клетъчна литиево-йонна
Гаранция1 година гаранция

Доставка:

 • СПИДИ
 • До СПИДИ офис
 • Безплатна доставка
 • Вземи от магазина
 • Международна доставка
Доставяме стоките предлагани в сайта до всяко място на територията на Република България, чрез куриерска фирма Спиди или със собствен транспорт.
След направена заявка през сайта или e-mail, наш служител ще се свърже с Вас за потвърждение и евентуално уточняване на поръчката, както и начина на плащане и срока за доставка.
Задължително се обаждаме по телефон на всички наши клиенти за потвърждение на поръчката!
  Доставката може да бъде дo:
 • СПИДИ Вашият адрес - попълнен при поръчката
 • До СПИДИ офис До най-удобният офис на Спиди във вашият град.
 • Безплатна доставка Безплатна доставка (за поръчки над 400 лева). До ваш адрес или до офис на Спиди.
 • Вземи от магазина Вземи от магазина (вземате от адрес: Варна, бул Сливница 166А)
 • Международна доставка Международна доставка.
  За международни доставки в Рамките на Европейският съюз, доставката е от 10 до 40 Euro (пратка с бруто тегло до 10к.), в зависимост от държавата и региона! В този случай, доставката се осъществява в рамките на до 7 работни дни!

Плащане:

 • С кредитна/дебитна карта
 • Наложен платеж
 • ePay - кредитна карта
 • Банков превод
 • В Брой
 • В брой на гише Easypay
 • На изплащане
  Плащането на стоката може да направите по един от следните начини:
 • С кредитна/дебитна карта 1) С карта VISA, MASTERCARD, Maestro през системата на БОРИКА.:
  Плащате по електронен път в защитен режим с кредитна/дебитна карта през системата на БОРИКА непосредствено преди финализирането на поръчката. В този случай не дължите такса за обработка на наложен платеж, а само стойността на поръчката

  При плащане с кредитна карта, СПИЙД КОМПЮТРИ има правото да изиска от клиента допълнителна информация свързана с реквизитите на картата, вкл. име на картодържателя, име на банката издател на картатата и име на държавата, в която е издадена картата. Също така, СПИЙД КОМПЮТРИ има правото да изисква от клиента, по свое усмотрение и при съмнение за злоупотреби, документи удостоверяващи неговата самоличност. СПИЙД КОМПЮТРИ може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове!

 • Наложен платеж 2) Наложен платеж:
  Плащате на куриера при доставката! Всички пратки са с опция преглед на пратката преди да платите!
 • На изплащане 3) На изплащане:
  Бърз онлайн лизинг - кандидатствате отдалечено от вашият дом или офис, независимо къде в България се намирате. Плащате на вноски с Ти Би Ай Банк, Уникредит Булбанк или БНП-ПАРИБА( Jetcredit) - винаги промоционални схеми!
 • Банков превод 4) По банков път:
  Превод по сметка на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. В този случай стоката ще тръгне от нашия склад след като получим плащането по нашата сметка. Това обикновено отнема 1 до 2 работни дни.
 • ePay - кредитна карта 5) Карта VISA, MASTERCARD, Maestro/ Борика и eP чрез ePay.bg:
  Плащате чрез българския портал за разплащания ePay.bg! За да ползвате този начин на плащане трябва да имате регистрация в системата на ePay.bg.

  При плащане с кредитна карта от страна на платеца се дължат следните допълнителни такси:

  - Плащане с кредитна карта Visa/Visa Electron/MasterCard, издадена от българска банка - 0.78% от сумата /с включено ДДС/
  - Плащане с кредитна карта Visa/Visa Electron/MasterCard, издадена от чужда банка - 3.48% от сумата /с включено ДДС/
  - Плащане с Микросметка в EPAY.BG - БЕЗПЛАТНО
  - Плащане с банкова карта Maestro и Борика - БЕЗПЛАТНО.

 • В Брой 6) На място в магазините на Спийд Компютри в Брой или с Карта:
  Приемаме дебитни и кредитни карти VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, JCB, UPay, Transcard.

Банковата сметка в лева е:
Банка: Булбанк АД BIC (SWIFT)
код: UNCRBGSF
IBAN сметка: BG56 UNCR 7630 1078 7133 40

За контакти :
Статут: Спийд Компютри ЕООД
Адрес: Варна бул. Сливница 166A
Телефон: ++(359)600796;++(359)602522
E-mail: sales@speedcomputers.biz
Абонирай се за нашите ПРОМО оферти:

Отстъпка− 0 лв
Affiliate discount− 0 лв
Общо0 лв

Your cart is empty.