Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Осъществявайки достъп до електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД – www.speedcomputers.biz, Вие приемете условията, изложени по-долу. В противен случай, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули.

1. Съдържание на сайта – авторски права и отговорност

Съдържанието на електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на СПИЙД КОМПЮТРИ освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на СПИЙД КОМПЮТРИ за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Позволено е ползването на новините, съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на този сайт, дори ако СПИЙД КОМПЮТРИ е било предупредено за вероятността за такива вреди. Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на сайта www.speedcomputers.biz.

2. Точност на информацията

СПИЙД КОМПЮТРИ не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки както и че достъпът до тях е непрекъсваем. Фотографските изображения са примерни и могат не винаги да съвпадат с описанията или с реалният външен вид на продукта. СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. СПИЙД КОМПЮТРИ не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните. СПИЙД КОМПЮТРИ не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

3. Цени и ценова информация

СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да променя цените по всяко време без предизвестие! Обявените цени са с включен ДДС и важат само при онлайн поръчка. Възможно е някои от цените на сайта да се различават от тези в магазинната мрежа на СПИЙД КОМПЮТРИ. СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да не изпълни/откаже поръчка при сгрешени или неактуализирани цени, без да носи каквато и да е отговорност за това. Всички ценови предложения в "Промоция" или на "Разпродажба" са валидни до изчерпване на складовите наличности.

4. Конфиденциалност

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД гарантира конфиденциалност на личните ви данни.Спийд Компютри ЕООД е вписано дружество в регистъра на администратори на лични данни с Рег.номер 289291.

4.1.

Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични или други данни на Спийд Компютри, те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани със сайта, и без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай. С предоставянето на свои данни на Спийд Компютри (включително email) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Спийд Компютри или трети лица, които са партньори на Спийд Компютри и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други организации, с които Спийд Компютри може да разработва общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите.

Клиентът се съгласява да предостави на Спийд Компютри неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които е изпратил или ще изпрати на Спийд Компютри чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и/или е осъществил сделка през Сайта. Спийд Компютри има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Спийд Компютри може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноухау-то, които Клиентът е предоставил по какъвто и да е начин чрез или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Спийд Компютри няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

4.2. Всеки клиент носи отговорност за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е изцяло отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт или парола. Спийд компютри препоръчва всеки клиент да се отписва от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

4.3. Политика относно "бисквитки" (Cookies):

За да работи този сайт нормално, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето уебсайтове също използват този метод.

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД използва бисквитки единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви идентифициране и предоставяне на по-качествени услуги.

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте тук. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запаметени на вашия компютър, а също така можете да настроите браузърите да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функционалности да не работят.

5. Поръчка, доставка и плащане на стоки и услуги

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България. Обслужването на заявки от чужбина може да бъде отказано, ако осъществяването им по някакъв начин противоречи на законовите изисквания на съответната държава.

Процедурите по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до клиента са описани в страниците Как да поръчам, Плащане и Доставка.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Посетителят е посочил некоректна, безсмислена или непълна информация за контакт, включително имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока. Въпреки че посочването на адрес при регистрация на Посетителя или при пускане на бърза поръчка не е задължително изискване, липсата на такъв дава право на СПИЙД КОМПЮТРИ да откаже изпълнението на поръчката без да уведомява Посетителя по какъвто и да било начин и без да носи отговорност за това. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД предоставя на Посетителя интерфейс за търсене и избор на стоки и услуги и се задължава да съдейства на Посетителя при възникване на проблеми в интерфейса, водещи до невъзможност за осъществяване на избора на стоки. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на избора на стоки в резултат на причини свързани с настройките на уеб-браузъра на клиента (например забрана на изпълнение на скриптове, забрана на приемането на cookies и т.н.). В подобни случаи съдействие може да бъде отказано. При установени технически проблеми произлизащи от страна на speedcomputers.biz, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняването им в най-кратки срокове и да приеме поръчката за стока от страна на клиента по друг начин и за своя сметка.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД предоставя на Посетителя възможност за избор на начини за заплащане на стоките, но не носи отговорност пред Посетителя при възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество - било произлизащи от speedcomputers.biz или от външни системи. В случай на подобни проблеми и невъзможност за отстраняването им в приемливи за двете страни срокове, СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му. При плащане с кредитна карта, speedcomputers.biz има правото да изисква от клиента всякаква информация свързана с реквизитите на картата, вкл. име на картодържателя, номер на картата, срок на валидност и др. Също така, speedcomputers.biz има правото да изисква от клиента, по свое усмотрение и при съмнение за злоупотреби, документи удостоверяващи неговата самоличност. speedcomputers.biz може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове!

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД поема задължението да подготви и опакова стоката във вид удобен и подходящ за транспортиране до Посетителя от страна на куриера, но не носи отговорност пред Посетителя в случаите при които стоката бива повредена по вина на куриера/трети лица в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида в който я е поръчал и в момента в който я е получил. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица. Сроковете за доставка с куриерска фирма са специфични в зависимост от избраната фирма и могат да бъдат проверени на съответния сайт. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД по никакъв начин не гарантира че прогнозираните срокове за доставка ще бъдат спазени, и съоветно клиентът няма никакво основание да претендира обезщетение за неспазването им. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаната стока. Доставката може да бъде извършена с куриерска фирма избрана от Посетителя, при условие че СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не възразява срещу това и е уведомен за това желание на Посетителя по подходящ начин (електронна поща, телефон). В последният случай, клиента поема да плати куриерската услуга изцяло за своя сметка.

6. Изпълнение на поръчка

Поръчката е стартирана при потвърждение от страна на клиента в потребителския интерфейс. Изпълнението започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. СПИЙД КОМПЮТРИ изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата си, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление СПИЙД КОМПЮТРИ прави по електронен път (имейл) или по телефона. В този смисъл СПИЙД КОМПЮТРИ  има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи СПИЙД КОМПЮТРИ уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положени единствената отговорност на СПИЙД КОМПЮТРИ е да върне предварително заплатените суми по поръчката, ако има такива.

Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне най-рано съответно: на следващия работен ден или в началото на следващата работна седмица.

7. Промяна или отказ от поръчка

Клиентът има правото да променя поръчката си или да се откаже от нея в рамките на работния ден, или следващия работен ден, но не по-късно от 24 часа от изпращането й. Ако поръчката е била задействана и е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Всички документи издадени по променената поръчка се смятат за невалидни. В случай на заплащане на поръчаните стоки/услуги с Кредитна/дебитна карта по електронен път картодържателят може да се откаже от подадена поръчка само ако стоката все още не е предадена на куриера и не е експедирана от СПИЙД КОМПЮТРИ. Картодържателят следва да изрази отказа си от поръчката недвусмислено, в писмен вид, като изпрати e-mail съобщение на адрес sales@speedcomputers.biz с цитиран номер на поръчката, цитирана сума и трите си имена и текст, от който да става ясно по недвусмислен начин, че желае да анулира поръчката. В този случай СПИЙД КОМПЮТРИ има право да начисли неустойка в размер на сума, възлизаща на платените банкови такси и комисионни(но не само), както и всички други финансови разходи свързани с конкретната трванзакция, която ще се анулира. Тази неустойка, ще бъде удържана на клиента, при възстановяване на платената сума по банковата му карта. Ако клиента е платил с банков превод, сумата се възстановява по посочена от клиента сметка до 14 дни от момента на постъпване на писменото желание за отказ. За целта клиента трябва да посочи валидна банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата. Ангажимент на клиента е да се свърже с търговския отдел и да предостави валидна банкова сметка. Не подлежат на възстановяване банкови и други сродни такси, платени от клиента при осъществяване на транзакцията.

8. Получаване на пратките

Потребителят получава заявените стоки от магазините на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД, на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с прикрепена фактура и приемо-предавателен протокол. Задължение на потребителят е да осигури присъствие в деня на доставка в случаите на доставка на адрес.

9. Връщане на стока

 • 14 дневен срок за връщане ( според закона за ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ)

Условия и процедура за връщане на стоки :

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката, закупена онлайн в рамките на 14 (четиринадесет) дни считани от момента на физическото получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която е изпратена стоката от СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки(включително транспортни опаковки), документация, трайни носители, да няма инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката. Стойността на върнатата стока, може да се ползва като кредит за бъдещи покупки или по желание на клиента да се възстанови на посочена от него сметка в 14 дневен срок считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП. Клиентът е длъжен да уведоми писмено и недвусмислено СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД за желанието си да върне стоката/ите на e-mail: sales@speedcomputers.biz или да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ и да върне стоката в описания по-горе вид в магазина на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД, от който е бил закупен. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на предоставената електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

E-mail съобщението следва да съдържа:

 • Данни за клиента: Трите имена, телефон за връзка, email.
 • Данни за стоката която се връща: Модел на продукта и сериен номер.
 • Банкова сметка за възстановяване на заплатената сума.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр. Варна, бул. Сливница 166А (за СПИЙД КОМПЮТРИ) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

- Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Изключения:
Не се възстановяват суми за извършени услуги:

 • транспортни разходи, такси за плащане и наложен платеж
 • ремонт и извършени услуги
 • разопакован софтуер
 • разопаковани CD и DVD дискове

*Такса за преопаковане и обработка при липсваща окомплектовка или нарушен външен вид:

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД има право да начисли допълнителна такса в размер на до 40% ако:

 • Стоката е с нарушена окомплектовка или нарушен външен вид
 • Стоката е с нарушена оригинална опаковка - опаковката е скъсана, надраскана, липсват части от нея
 • Ако част от пълната окомплектовка липсва или продукта, който е върнат, не е във вида, в който е бил изпратен ( изглеждащ като нов).
 • Ако клиентът е инсталирал независимо какъв софтуер, различен от оригиналния, с който е закупен продукта и не е възстановил първоначалните фабрични настройки при връщането.
 • Ако клиента е изтрил или повредил оригиналния софтуер, с който е закупен лалтопът/компютърът.

Не подлежат на връщане:

 • Разопакован софтуер и CD и DVD дискове съгласно чл. 57 т.9 от ЗЗП.
 • Стоки с нарушен търговски вид, липсваща окомплектовка(включително опаковки, книжки, дипляни, рекламни материали), видими охлузвания, драскотини и всякакви други следи от употреба.
 • Стоки(компютри, лаптопи, компоненти и т.н) закупени след индивидуална клиентска поръчка съгласно чл.57 т.3 от ЗЗП (индивидуална поръчка е стока, която не е налична в склада на Спийд Компютри в гр. Варна и ще бъде поръчана специално за конкретен клиент). Спийд Компютри ще уведоми предварително клиента, че стоката е индивидуална поръчка и за нея не важат условията за връщане на стоките.
 • Консумативи - батерии, тонер касети и мастилени глави, канцеларски материали и др.
 • Принтери или друга печатаща техника, на които консумативите са били разопаковани и монтирани .
 • Всякакъв вид слушалки, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани;
 • Лаптопи с регистрирана гаранция – не бързайте да регистрирате гаранцията си, ако не сте сигурни, че това наистина е подходящият за Вас лаптоп.Изключение правят лаптопи Toshiba, регистрирани по "No Matter What" програмата.
 • Лаптопи ASUS регистрирани по гаранцията "ASUS Reliability".
 • Лаптопи/Компютри с удължена гаранция - те дефакто са регистрирани
 • Лаптопи, таблети и компютри с инсталирана и активирана операционна система
 • Лаптопи/Компютри , които са закупени с лицензиран предварително инсталиран Windows ОЕМ софтуер, и клиента е приел лицензионното споразумение и е активирал операционната система.
 • При закупуване на няколко идентични продукта се позволява връщане на само 1 брой разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са запечатани и не е повредена тяхната цялост.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД си запазва правото да не приеме продукта и в други случаи, които не са упоменати в условията за връщане.

10. Рекламация

Ние се съобразяваме със законите на Република България и Европейския съюз относно рекламациите за закупените от нас продукти.

По-долу е част от " Закона за защита на потребителите" , отнасяща се за правото на клиента на рекламация и случаите, в които рекламацията е възможна.

„ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Раздел III Рекламация

Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 123. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 124. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114.

(2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

11.Гаранции

СПИЙД КОМПЮТРИ предлага всички стоки на сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора, в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на стоката.

Всляка стока, която има гаранция, при доставката е придружена с гаранционен сертификат (гаранционна карта), издаден от производителя на стоката, дистрибуторът или от СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. Клиентът ще получи при доставката на всяка стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок.Гаранционният сертификат не може да бъде преиздаван и следва да се пази грижливо от потребителя, заедно с платежният документ, като доказателство за наличието на гаранцията пред съответният оторизиран гаранционен сервиз.

Законова гаранция:

Всички продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

При възникване на спор, свързан с онлайн покупка можете да ползвате сайта ОРС, както и помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите

12. Отговорност за Информация на флаш памет, SSD или твърд диск:

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не отоговаря за каквато и да е информация записана на твърд диск или друг носител на информация. Всяка информация е възможно да бъде изтрита при връщане на стоката.

13. Aвторски права

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД е изключителен собственик на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.speedcomputers.biz са собственост на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.speedcomputers.biz са притежание на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД.


14. Промяна на правилата

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД си запазва правото да променя тези общи условия по всяко време без предварително предизвестие. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.