ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Осъществявайки достъп до електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД – www.speedcomputers.biz, Вие приемете условията, изложени по-долу. В противен случай, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули.

1. Съдържание на сайта – авторски права и отговорност

Съдържанието на електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на СПИЙД КОМПЮТРИ освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на СПИЙД КОМПЮТРИ за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Позволено е ползването на новините, съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на този сайт, дори ако СПИЙД КОМПЮТРИ е било предупредено за вероятността за такива вреди. Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на сайта www.speedcomputers.biz.

2. Точност на информацията

СПИЙД КОМПЮТРИ не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки както и че достъпът до тях е непрекъсваем. Фотографските изображения са примерни и могат не винаги да съвпадат с описанията или с реалният външен вид на продукта. СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. СПИЙД КОМПЮТРИ не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните. СПИЙД КОМПЮТРИ не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

3. Цени и ценова информация

СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да променя цените по всяко време без предизвестие! Обявените цени са с включен ДДС и важат само при онлайн поръчка. Възможно е някои от цените на сайта да се различават от тези в магазинната мрежа на СПИЙД КОМПЮТРИ. СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да не изпълни/откаже поръчка при сгрешени или неактуализирани цени, без да носи каквато и да е отговорност за това. Всички ценови предложения в "Промоция" или на "Разпродажба" са валидни до изчерпване на складовите наличности.

4. Поверителност и обработка на лични данни

Поверителността на вашата лична информация е от първостепенно значение за нас. Ние се ангажираме да ви предоставим в нашият сайт услуги, които са безопасни, сигурни и надеждни. С подробна информация за правата на лицата по защита на личните данни ви препоръчваме да се запознаете тук

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД гарантира конфиденциалност на личните ви данни. Спийд Компютри ЕООД е вписано дружество в регистъра на администратори на лични данни с Рег.номер 289291. Всички ваши данни са достъпни само чрез криптирана интернет връзка.

По важни моменти от Политиката за обработка на личните данни на Спийд Компютри ЕООД:

4.1. Какви лични данни обработваме, с каква цел и на какви основания:

  1. Регистрация на потребител;
  2.  Изпълнение на поръчка от сайта на Спийд компютри ЕООД във връзка с доставка на стоки и/или услуги.
  3. Издаване на документ- фактура, гаранционна карта и др. подобни документи;
  4.  Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него във връзка с постъпили запитвания или поръчки, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Клиентът се съгласява да предостави на Спийд Компютри неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които е изпратил или ще изпрати на Спийд Компютри чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и/или е осъществил сделка през Сайта. Спийд Компютри има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Спийд Компютри може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноухау-то, които Клиентът е предоставил по какъвто и да е начин чрез или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Спийд Компютри няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

4.2. Всеки клиент носи отговорност за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е изцяло отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт или парола. Спийд компютри препоръчва всеки клиент да ползва сигурна парола от поне 8 символя и да се отписва от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

4.3. Основание за обработка на личните Ви данни – С достъпването на онлайн магазина на адрес www.speedcomputers.biz, приемането на настоящите общи условия и/или регистрация в уебсайта и закупуване на стока или услуга, между Спийд Компютри ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Всеки клиент се счита за уведомен с настоящите Общи Условия, че са му гарантирани правата, предвидени относно обработката на личните данни, съответно че се е запознал с политиката за обработка на лични данни на Спийд Компютри ЕООД и с правото на информираност, и правото да променя личните си данни и да бъде забравян.

4.4. Формуляр за отписване (оттегляне на съгласие) във връзка с "правото да бъдеш забравен"

Формуляра за отписване (оттегляне на съгласие) може да попълните и подадете като използвате този формуляр:
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function form() on null in /home/speedco/public_html/speedshop/wa-cache/apps/site/templates/compiled/site_bg_BG/dc/a7/92/dca7925956ce99b3472af95799a1bfda1d91be65.string.php:137 Stack trace: #0 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/vendors/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(184): content_5cf96b184afbb3_03605388(Object(Smarty_Internal_Template)) #1 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/view/waSmarty3View.class.php(118): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch('string:<h1>\xD0\x9E\xD0\x91...', NULL) #2 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/page/actions/waPage.action.php(90): waSmarty3View->fetch('string:<h1>\xD0\x9E\xD0\x91...') #3 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-apps/site/lib/actions/frontend/siteFrontend.action.php(18): waPageAction->renderPage(Array) #4 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/controller/waViewAction.class.php(160): siteFrontendAction->execute() #5 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/page/actions/waPag in /home/speedco/public_html/speedshop/wa-cache/apps/site/templates/compiled/site_bg_BG/dc/a7/92/dca7925956ce99b3472af95799a1bfda1d91be65.string.php on line 137