Декларация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Какво представлява личната информация? Личната информация е информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението или друг идентификатор.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги и услуги свързани с покупко-продажбата, ремонт и доставка на стоки и услуги, Спийд Компютри ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на гореизброените услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

„Спийд Компютри ЕООД“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Спийд Компютри ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяниете онлайн услуги в сайта, изпълнение на клиентски поръчки, съдействие по предоставяне на услугата „стоков кредит“, сключване и/или изпълнение на договори с дружеството и по-конкретно въз основа на следното:

(2) Спийд Компютри ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Спийд Компютри ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Спийд Компютри ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите онлайн услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

(2) Спийд Компютри ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Спийд Компютри ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Спийд Компютри ЕООД?

Чл. 3. (1) Спийд Компютри ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

(2) Спийд Компютри ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1) Регистрация на потребител;

2) Изпълнение на поръчка от сайта на Спийд компютри ЕООД във връзка с доставка на стоки и/или услуги.

3) Издаване на документ- фактура, гаранционна карта и др. подобни документи;

4) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него във връзка с постъпили запитвания или поръчки, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

(3) Спийд Компютри ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(4) Личните данни са събрани от Спийд Компютри ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Спийд Компютри ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок съобразен с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

След изтичането на този срок, Спийд Компютри ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Спийд Компютри ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Спийд Компютри ЕООД или друго.

(3) Спийд Компютри ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на конкретната бизнес цел или съществуване на вашият акаунт.

Предаване на вашите лични данни за обработване на други администратори

Чл. 5. (1) Спийд Компютри ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Така например за изпълнение на клиентска поръчка и извършване на доставката, Спийд Компютри ЕООД споделя необходимите ваши лични данни с куриерската компания, извършваща доставката. При покупка на стоки с услугата „Покупка на изплащане – Стоков кредит“, Спийд Компютри ЕООД споделя вашите лични данни с финансовата институция, пред която кандидатствате.

(2) Спийд Компютри ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Спийд Компютри ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата „Формуляр за отписване (оттегляне на съгласие)“ -
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function form() on null in /home/speedco/public_html/speedshop/wa-cache/apps/site/templates/compiled/site_bg_BG/94/ab/08/94ab08ea3a9f898c5011415c48ac613d62f28985.string.php:128 Stack trace: #0 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/vendors/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(184): content_5cf9684beda7a9_27030767(Object(Smarty_Internal_Template)) #1 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/view/waSmarty3View.class.php(118): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch('string:<p><stro...', NULL) #2 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/page/actions/waPage.action.php(90): waSmarty3View->fetch('string:<p><stro...') #3 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-apps/site/lib/actions/frontend/siteFrontend.action.php(18): waPageAction->renderPage(Array) #4 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/controller/waViewAction.class.php(160): siteFrontendAction->execute() #5 /home/speedco/public_html/speedshop/wa-system/page/actions/waPage.action.php(108): waVie in /home/speedco/public_html/speedshop/wa-cache/apps/site/templates/compiled/site_bg_BG/94/ab/08/94ab08ea3a9f898c5011415c48ac613d62f28985.string.php on line 128