Политика за обработка на личните данни

Декларация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Какво представлява личната информация? Личната информация е информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението или друг идентификатор.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги и услуги свързани с покупко-продажбата, ремонт и доставка на стоки и услуги, Спийд Компютри ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на гореизброените услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

„Спийд Компютри ЕООД“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Спийд Компютри ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяниете онлайн услуги в сайта, изпълнение на клиентски поръчки, съдействие по предоставяне на услугата „стоков кредит“, сключване и/или изпълнение на договори с дружеството и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията ни по постъпила в сайта поръчка и/или запитване;
 • Изпълнение на задълженията на Спийд Компютри ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Спийд Компютри ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на Спийд Компютри ЕООД.

(2) Спийд Компютри ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Спийд Компютри ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Спийд Компютри ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите онлайн услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на акаунт и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора за доставка на стоки и услуги – издаване на фактура, гаранционна карта или друг документ необходим за приключване на сделката;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от Спийд Компютри ЕООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за доставка на съответната стока и/или услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в статуса на поръчката, наличност на стоките, съобщения свързани с доставката на стоките и услугите, съобщения относно натрупани в клиентския профил бонуси и/или парични средства и др.
 • подобряване и индивидуализиране на предоставяните от нас стоки и услуги чрез предлагане на подходящи за Вас стоки и услуги в промоция, акция, разпродажба или с голяма отстъпка, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа и информационна поддръжка чрез чат система или друга подобна;
 • оставяне на мнение (ревю) за продукт или услуга в сайта на Спийд Компютри ЕООД.

(2) Спийд Компютри ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Спийд Компютри ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Спийд Компютри ЕООД?

Чл. 3. (1) Спийд Компютри ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта при изпълнение на клиентска поръчка- договор за доставка на стоки и/или услуги – целта на тази операция е идентификация на лицето с цел извършване на доставката, отчетност и възможност за бъдещо улеснено управление на профила и създаване на поръчки. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за доставка на стока и/или услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Регистрация на потребител в уебсайта с цел „Покупка на изплащане – стоков кредит“. Целта на тази операция е предоставяне на възможност, клиентът да кандидатства пред финансова институция предоставяща финансиране с цел „Стоков кредит“ Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Покупка на изплащане – стоков кредит“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до статуса на поръчката, изпълнението на доставката в срок, натрупани бонуси и др. подобни при достигане на определен обем поръчки, и други съществени обстоятелства свързани с предоставяне на качествена услуга.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) Спийд Компютри ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адрес, телефон)
  • Цел, за която се събират данните:

1) Регистрация на потребител;

2) Изпълнение на поръчка от сайта на Спийд компютри ЕООД във връзка с доставка на стоки и/или услуги.

3) Издаване на документ- фактура, гаранционна карта и др. подобни документи;

4) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него във връзка с постъпили запитвания или поръчки, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

  • Основание за обработка на личните Ви данни – С достъпването на онлайн магазина на адрес www.speedcomputers.biz, приемането на общите условия и/или регистрация в уебсайта и закупуване на стока или услуга, между Спийд Компютри ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – При ползване на услугата „Покупка на изплащане – Стоков кредит“ и при издаване на счетоводни и други изискуеми от действащото законодателство и свързани с тази услуга документи следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).
  • Цел, за която се събират данните: Съдействие за предоставяне на услугата „Покупка на изплащане – Стоков кредит“ от съответната кредитна институция. В случай на ползване на тази услуга, клиентът дава изричното си и недвусмислено съгласие ЕГН да бъде предоставен на съответната кредитна институция, пред която се кандидатства. Спийд Компютри се ангажира да не предоставя вашият ЕГН на никой друг, освен на кредитната институция, пред която Клиентът кандидатства за стоков кредит.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия, регистрация на акаунт в уебсайта, създаване на бърза поръчка и/или поръчка без регистрация на акаунт с цел ползване на услугата „Покупка на изплащане – Стоков кредит“, между Спийд Компютри ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които Спийд Компютри ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт и/или във Вашия профил, Спийд Компютри ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на акаунт на потребителя, или при създаване на поръчка без регистриран акаунт, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на или вече извършени плащания по поръчка и доставка на стоки и услиги.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия, регистрация на акаунт в уебсайта, създаване на бърза поръчка и/или поръчка без регистрация на акаунт, или при сключването на писмен договор, между Спийд Компютри ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Спийд Компютри ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Спийд Компютри ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Спийд Компютри ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок съобразен с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

След изтичането на този срок, Спийд Компютри ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Спийд Компютри ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Спийд Компютри ЕООД или друго.

(3) Спийд Компютри ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на конкретната бизнес цел или съществуване на вашият акаунт.

Предаване на вашите лични данни за обработване на други администратори

Чл. 5. (1) Спийд Компютри ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Така например за изпълнение на клиентска поръчка и извършване на доставката, Спийд Компютри ЕООД споделя необходимите ваши лични данни с куриерската компания, извършваща доставката. При покупка на стоки с услугата „Покупка на изплащане – Стоков кредит“, Спийд Компютри ЕООД споделя вашите лични данни с финансовата институция, пред която кандидатствате.

(2) Спийд Компютри ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Спийд Компютри ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на email на mail(at)speedcomputers.biz или чрез искане в свободен текст.

(2) Спийд Компютри ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите в сайта на Спийд компютри ЕООД, Вашият акаунт ще стане неактивен. Това означава че, ще загубите всички натрупани бонус точки, предоставени персонални отстъпки както и всички останали привилегии.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Спийд Компютри ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Спийд Компютри ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Спийд Компютри ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Спийд Компютри ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Спийд Компютри ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Спийд Компютри ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Спийд Компютри ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Спийд Компютри ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане на email sales(at)speedcomputers.biz или писмено искане, изпратено до Спийд Компютри ЕООД, както и при необходимост да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Спийд Компютри ЕООД. За тази цел е необходимо да докажете по недвусмислен начин (например чрез отговор на отправено контрoлно съобщение по ел. Поща и/или телефон), че Вие притежавате контрол над електронната поща и/или телефона на лицето за което се отнасят данните.

(4) Спийд Компютри ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Спийд Компютри ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Спийд Компютри ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Спийд Компютри ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Спийд Компютри ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Спийд Компютри ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Спийд Компютри ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Спийд Компютри ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Спийд Компютри ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Спийд Компютри ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Спийд Компютри ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Спийд Компютри ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на доставка на поръчани стоки и услуги, Спийд Компютри ЕООД предава необходимата информация към съответната куриерска компания, която обработва Вашите данни като администратор за целите на доставяне на поръчката. При поръчка на стоки и услуги "На изплащане - Стоков кредит", Спийд Компютри ЕООД предава необходимата информация към съответната финансова институция, която обработва Вашите данни като администратор за целите на предоставяне на заявената услуга доставяне на поръчката.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа недвисмислено изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на Спийд Компютри ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Спийд Компютри ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, Спийд Компютри ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Спийд Компютри ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Спийд Компютри ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Спийд Компютри ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Спийд Компютри ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, определяне стойността на доставката и др.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Yandex, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в Спийд Компютри ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашият сайт?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашият сайт и база данни е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Полагаме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, като непрекъснато добавяме нови правила и се грижим информацията на нашите клиенти да е защитена на най-високо ниво. Всички наши сайтове оперират през криптирана връзка.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "Спийд Компютри ЕООД" ЕИК:148096673
 2. Седалище и адрес на управление: гр.Варна 9009 бул Сливница 166А
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Варна 9009 бул Сливница 166А
 4. E-mail: sales@speedcomputers.biz
 5. Телефон.: 052 600796; 052 602522
 6. Номер на удостоверение за администратори на лични данни с Рег.номер 289291

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата политика (декларация) влиза в сила и се прилага от 25.05.2018г.

Спийд Компютри ЕООД си запазва правото да променя тази декларация за поверителност по всяко време. С цел да прилагаме най - добрите мерки за защита на личните данни и да спазваме действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Декларация за поверителност на личните данни на субектите на данни извършващи покупки чрез уебсайта на Спийд Компютри ЕООД. Проверявайте периодично тази страница, за да бъдете постоянно информирани ако искате да наблюдавате промените.

Абонирай се за нашите ПРОМО оферти:

Бъди в час с нашите промоции!

Получавай винаги актуална информация за намаления, ваучери, промо оферти!